Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Putnička agencija SIRENE d.o.o. Savudrija, OIB 94212261995
ID CODE: HR-B-52-040089490 OIB : 94212261995


Opći uvjeti putovanja

 

1. SADRŽAJ OPĆIH UVJETA PRUŽANJA USLUGE SMJEŠTAJA

Putnička agencija SIRENE d.o.o. Savudrija (u daljnjem tekstu „agencija”) osigurava gostu uslugu smještaja prema objavljenim informacijama dostupnim na stranicama www.sirene.hr sukladno potvrđenoj rezervaciji odnosno službenoj ponudi, osim u slučaju bolesti ili smrti pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji; te izvanrednih okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti kao npr. prirodni događaji : potresi, poplave, požari, suše, ratovi, štrajk, terorističke akcije , ograničenja izdana od strane države , mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje i tome slično.

Opći uvjeti pružanja usluga sastavni su dio ugovora između agencije kao organizatora putovanja ili ovlaštenog posrednika i putnika koji prihvaća ponuđeni i odabrani turistički aranžman. Sve što je navedeno u općim uvjetima predstavlja pravnu obvezu kako za gosta tako i za agenciju.

Opći uvjeti putovanja su objavljeni na Internet stranici agencije.

Agencija se obvezuje poduzeti sve mjere s ciljem točnog i kvalitetnog informiranja svojih korisnika. Sve informacije, podatke i fotografije vezane uz smještajne kapacitete, agencija prikupila je od krajnjeg pružatelja usluge. Iako su sve informacije provjerene od strane djelatnika agencije, agencija ne preuzima odgovornost za pogreške, propuste i kašnjenja u ažuriranju tog ili bilo kojeg drugog djela web-a.

 

2. REZERVACIJE I PLAĆANJE

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije.
Prilikom potvrde rezervacije gost u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete pružanja usluge smještaja. Drugim riječima sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za agenciju. Agencija stavlja na raspolaganje gostu sve relevantne informacije u vezi s putovanjem te mu nudi paket putnog osiguranja i osiguranje od otkaza putovanja ukoliko se radi o domicilnim putnicima, državljanima Republike Hrvatske. Ukoliko se radi o stranim turistima preporuča se sklopiti navedene police u osiguravajućim kućama u domicilnoj zemlji putnika. Prilikom rezervacije gost je obvezan dati podatke koje od njega zahtjeva proces rezervacije. Za potvrdu rezervacije potrebno je uplatiti akontaciju ovisno o odabranom modelu plaćanja - odnosno poslanoj ponudi. Ostatak iznosa plaća se najkasnije 15 dana prije početka korištenja usluge smještaja ili ako je ponudom predviđeno u agenciji na dan dolaska u smještaj odnosno drugačije ukoliko je određeno ponudom. Gost je upoznat s modelom plaćanja prilikom ponude i potvrdom rezervacije isto potvrđuje.

Način plaćanja
Gosti mogu svoje rezervacije platiti bankovnim transferom na naš žiro - račun. Troškove banke pošiljatelja i banke primatelja snosi gost u
cijelosti.
Podaci za unos na bankovnu doznaku:
Uplatitelj: Ime, prezime i puna adresa nosioca rezervacije
primatelj: Putnička agencija SIRENE d.o.o. Savudrija
banka primatelja: Istarska Kreditna Banka Umag d.d.
IBAN: HR5623800061140011056
SWIFT:
ISKBHR2X
iznos: upisati iznos prema izračunu
Po primitku Vaše uplate, potvrdu o uplati avansa -voucher primit ćete putem e-maila.

 

3. CIJENA SMJEŠTAJNE JEDINICE

Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu smještaja, specificirana je u ponudi. Cijene prezentirane na web stranicama agencije informativnog su karaktera, vrijede cijene navedene u ponudi. Posebne usluge nisu uključene u cijenu smještaja, te ih gost plaća posebno. Ove usluge gost treba zatražiti prilikom rezervacije. Dakle, sve usluge koje nisu naznačene na ponudi ili voucheru gost plaća posebno u slučaju konzumacije istih.
Cijene smještaja izražene su u KN i u EUR. Napomena : cjenici privatnog smještaja prezentirani na web stranici agencije su isključivo informativnog karaktera, na nivou destinacije tj. mjesta, ovise od objekta do objekta, agencija se obvezuje gostu u ponudi točno naznačiti i rekapitulirati cijenu u privatnom smještaju, a gost prihvaćanjem ponude tj. potvrdom rezervacije potvrđuje da se slaže s istom.
Ostatak iznosa se plaća na licu mjesta u važećoj državnoj valuti (Kuna).

Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena (u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga ili promjene tečaja). Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije i/ili potvrde rezervacije od strane gosta, agencija obavještava gosta o promjeni cijene.
Gostima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, agencija jamči cijenu smještaja navedenu u kalkulaciji temeljem koje su uplatili iznos akontacije.
Ako nakon uplate akontacije dođe do promjena u tečaju ugovorene valute ili do povećanja pristojbi za određene usluge koje utječu na cijenu putovanja, a za koje agencija nije mogla znati, agencija sadržava pravo povišenja cijena. Gost ima pravo otkazati rezervaciju ako bi povišenje cijene iznosilo više od 10 %. U tom slučaju ima pravo na povrat do tada uplaćenog iznosa (umanjenog za bankovne troškove) bez prava na naknadu.
Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dode više osoba nego je navedeno u ponudi ili na voucheru, pružatelj usluga može uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili ima pravo tražiti nadoplatu za nenajavljene goste. Prihvatom ponude gost potvrđuje da je upoznat sa opisom i kapacitetom smještajne jedinice.

 

4. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Smještajne jedinice su opisane prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja i ostalih usluga kod pojedinih mjesta i zemalja mogu biti različiti i nisu usporedivi.
Informacije koje gost dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju agenciju u većoj mjeri nego informacije objavljene na internet stranicama www.sirene.hr ili u agencijskim tiskanim materijalima. Gost prihvatom ponude potvrđuje da je upoznat sa relevantnim podacima, opisima i slikama svake smještajne jedinice koje agencija šalje uz svaku ponudu. Link na web stranice agencije eventualno poslan kod ponude je informativnog karaktera i prikazuje cijeli objekt, a ne pojedinu smještajnu jedinicu. Molimo pročitati u ponudi opis smještajne jedinice i objekta.

 

5. PRAVO AGENCIJE NA PROMJENE I OTKAZ

Agencija može promijeniti ili otkazati rezervirani smještaj ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti (točka 1.). Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz odobrenje gosta i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po cijeni večoj za 15 % od cijene smještaja koji je rezerviran, agencija ima pravo naplatiti razliku u cijeni uz prethodno odobrenje gosta. Ukoliko agencija nije u mogućnosti ponuditi zamjenu, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest gostu najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Ukoliko nije u mogućnosti ponuditi zamjenu na dan početka korištenja usluge, agencija će se truditi gostu pružiti informaciju o smještaju koji nije u ponudi agencije i jamči povrat kompletnog uplaćenog iznosa.

 

6. PRAVO GOSTA NA PROMJENE I OTKAZ

Ukoliko gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju nakon uplate akontacije ili cjelokupnog iznosa, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faksom). U promjenu spada promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije, osim ukoliko se agencija ne složi s istim. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, biti ce izvršena besplatno.
Prihvat ponude / potvrda rezervacije podrazumijeva automatski i prihvat ovih Općih uvjeta. Gost potvrđuje da je upoznat sa obvezom agencije da garantira / jamči popunjenost davaocu usluga / vlasniku objekta za cjelokupni rezervirani period s brojem osoba koji je rezerviran od strane gosta odnosno da je agencija obvezna platiti boravak za cjelokupni rezervirani period i broj osoba. Rezervirana smještajna jedinica od strane gosta u međuvremenu se nije mogla nuditi potencijalnim drugim gostima.

U slučaju da promjena rezervacije nije moguća i gost iz tog razloga odustane od rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije (ukoliko u ponudi nije izrijekom drugačije određeno):
Datum primitka pismenog otkaza ili no show gosta predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova i to na sljedeći način:
Hotelski smještaj, vlastiti ili aranžmani drugih agencija :
Datumom otkaza smatra se datum primitka pismene obavijesti o otkazu, a troškovi se naplaćuju kako slijedi:

  • za otkaz rezervacije do 30 dana :

ne naplaćuje se troškovi otkaza rezervacije

  • za otkaz rezervacije od 29 dana do 15 dana :

naplaćuje se 30 % od ukupne cijene smještaja naznačene u ponudi

  • za otkaz rezervacije od 14 dana do 8 dana :

naplaćuje se 50 % od ukupne cijene smještaja naznačene u ponudi

  • za otkaz rezervacije od 7 dana ili manje dana :

naplaćuje se 100 % od ukupne cijene smještaja naznačene u ponudi

 

Potvrdom rezervacije gost se obvezuje platiti cjelokupni rezervirani period i usluge i suglasan je s obvezom plaćanja od strane agencije davaocu usluga cjelokupnog perioda rezervacije smještaja sukladno ponudi. Iznimke: skraćivanje trajanja rezerviranog boravka tijekom boravka moguće bez naknade samo u slučaju više sile (osim navedenog u članku 1. i ozbiljnija bolest gosta koja podrazumijeva hitan povratak u mjesto boravka, smrtni slučaj u užoj obitelji i sl. što je gost dužan dokumentirati odgovarajućim dokumentom ili potvrdom) / pod višom silom ne ubraja se skraćivanje boravka zbog poslovnih razloga osim slučajeva reguliranih člankom 1. u mjestu stanovanja gosta što je gost dužan dokumentirati. Opravdanim skraćivanjem boravka smatra se i slučaj opravdanih reklamacija / znatnog odstupanja od ponuđenog koje nije moguće rješiti u razumnom roku na licu mjesta - gost se obvezuje u dobroj mjeri surađivati sa davaocem usluga ili agencijom u otklanjanju eventualnih zamjerki / agencija ne odgovara za eventualnu sezonsku buku u blizini smještajnog objekta ili događaje u okolici ili destinaciji na koje ne može utjecati, a koji ne potpadaju pod kategoriju više sile ili elementarne nepogode.
Ukoliko gost otkaže rezervaciju na vrijeme, sukladno gore navedenim rokovima, agencija mu se obvezuje u najkraćem roku (7 radnih dana) vratiti uplaćena sredstva na broj računa koji gost navede, umanjeno za bankovne troškove transfera i troškove storna u visini , osim u slučaju više sile i iznimaka gore navedenim što je gost dužan dokumentirati - tada se iznos vraćenih sredstava umanjuje samo za bankovne troškove.

 

7. OBVEZE AGENCIJE

Dužnost agencije je brinuti se, u dobroj namjeri, o provedbi usluga, a također i o izboru pružatelja usluga, brinuti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija izvršava sve navedene obveze u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima (točka 1.), kad se postupa kako je opisano u točki 5.

 

8. OBVEZE GOSTA

Gost je obvezan :
- posjedovati ispravne putne isprave i na vrijeme ih ishodovati, ukoliko je potrebno,
- poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske odnosno države odrednice i države kroz koje se prolazi ili boravi
- prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga treba predočiti dokument o plaćenoj usluzi (voucher agencije dobiven e-mailom ili poštom)
- gost mora provjeriti da li mu je za ulazak u Republiku Hrvatsku potrebna viza i na vrijeme je ishoditi
- potvrdom rezervacije gost se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta nadoknaditi svaku načinjenu štetu
- pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri, u slučaju grubog kršenja odredbi kućnog reda i prijevremenog napuštanja objekta, na zahtjev davaoca, usluga ne oslobađa gosta podmirenja troškova smještaja za cjelokupni rezervirani period, a ukoliko se davaoc usluga složi da gost nije obvezan podmiriti cjelokupni rezervirani period, a radi se o realiziranom boravku do 3 noćenja (1,2 ili 3 noćenja) cijena realiziranih noćenja uvećava se za 30 % (dodatak za kraći boravak).
- gost će snositi odgovornost i troškove nastale zbog nepoštivanja obveza.

 

9. PRTLJAGA

Agencija ne odgovara za prtljagu koja je uništena, izgubljena, oštećena ili ukradena u smještajnom objektu (preporuči se najam sefa ukoliko postoji takva mogućnost ili uplata putnog osiguranja koje uključuje i osiguranje prtljage). Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se pružatelju usluge smještaja, agenciji i nadležnoj policijskoj postaji.

 

10. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Svaki putnik - nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, putnik je dužan na dan dolaska odmah reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti agenciju e-mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili telefonski na broj +385 (0)52 759 541. Putnik je dužan surađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ukoliko putnik na samom mjestu ne bude zadovoljan zatečenim stanjem, te napusti objekt i samoinicijativno pronađe drugi smještaj, s tim da agenciji ne pruži šansu da otkloni uzrok njegovog nezadovoljstva, ili da mu pronađe zamjenski smještaj, takav putnik ne može zahtijevati povrat novca niti uputiti tužbu za nadoknadom štete, bez obzira na činjenicu da li su njegovi razlozi bili opravdani ili ne. Također ako putnik na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti.
Ukoliko ni nakon intervencije agencije problem nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, putnik je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji e-mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili poštom na njenu adresu. Agencija će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana nakon završetka rezervacije.
Agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora. Agencija može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davalaca usluga najviše za još 14 dana. Agencija će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu odmora.
Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Zakonom o turističkoj djelatnosti isključuje se pravo kupca na nadoknadu štete.
Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo putnika, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređene plaže; prevelike gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.).
Ukoliko se putnik odlučio za rezervaciju iz posebne LAST MINUTE ponude, tada putnik prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje agencija ne može utjecati, a putnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga putnik nema pravo prigovora prema agenciji.

 

11. PUTNO OSIGURANJE

Cijene putovanja ne uključuju «paket» putnog osiguranja: osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti od putovanja, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje.

Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili kod agencije, pri čemu agencija djeluje samo kao posrednik. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

 

12. OPĆI UVJETI

Potvrdom rezervacije / ponude odnosno uplatom akontacije ili cjelokupnog iznosa aranžmana gost u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete.

 

13. POLITIKA PRIVATNOSTI

Agencija se obvezuje da osobne podatke dobivene od gosta prilikom rezervacije ili prijavom gosta na newsletter listu na stranicama www.sirene.hr (ime, prezime, adresa, e mail adresa i sl.) neće davati na uvid drugim osobama ili tvrtkama, već će ih eventualno koristiti samo u interne marketinške svrhe. Gost je suglasan da agencija koristi njegove kontakt podatke (prije svega e.mail adresu) za slanje posebnih ponuda i newslettera. Agencija se obvezuje, na zahtjev gosta odmah ukloniti njegove podatke iz newsletter liste i ostalih evidencija.

 

14. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi Opći Uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg putnik sklapa s Predviđena odstupanja od ovih Uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja. Uplatom akontacije ili cijelog iznosa rezervacije putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

Putnik i agencija nastojat će eventualne sporove o primjeni ovoga Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog Općinskog suda, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

 

Putnička agencija SIRENE d.o.o. Savudrija

OIB 94212261995
ID CODE : HR-B-52-040089490 OIB : 94212261995
Tel.: +385 52 759 541
E-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Putnička agencija SIRENE d.o.o. Savudrija
ID CODE : HR-B-52-040089490 OIB : 94212261995
Žiro račun: HR5623800061140011056 kod Istarske banke Banke d.d.
BIC - SWIFT CODE: ISKBHR2X

 

Putnička agencija Sirene d.o.o. Savudrija | OIB: 94212261995 | MBS 0400890 | Ulica Belveder 9, 52475 Savudrija, Hrvatska | Registrirano u trg. sudu u Rijeci |Temeljni kapital 20.000,00 kn | Član uprave društva: Saša Kosanović | IBAN HR5623800061140011056 | SWIFT/CODE ISKBHR2X kod IKB Umag d.d.

 

 

 


     
Contact Info

       

Putnička agencija Sirene d.o.o. Savudrija
Ulica Belveder 9
52475 Savudrija
PDV ID : HR94212261995
Voditelj poslovnice Saša Kosanović
ID Code: HR-B-52-040089490
KLASA : UP/I-334-08/98-01/14
UR.BROJ: 2163-07/4-98-3
Ured za turizam Pazin-Ispostava Umag

Radno vrijeme
Od ponedjeljka do nedjelje 08.00. – 21.00

Tel. +385 (0)52 759-541
Tel. +385 (0)52 759-790
Mob. +385 (0) 91 970 4630

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Breezy

4°C

Savudrija

Breezy

Humidity: 43%

Wind: 40.23 km/h

U svim bojama istre...

©: Sirene d.o.o., Izrada: Studio WEB ART